přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání


Hlavní navigace


Česká pošta nabízí novou službu s názvem Poštovní datová zpráva

30. prosince 2009

Od 1. ledna 2010 připravila Česká pošta v rámci Informačního systému datových schránek novou službu s názvem Poštovní datová zpráva. Odesílání Poštovní datové zprávy je zpoplatněno.

Prostřednictvím Poštovní datové zprávy lze zasílat dokumenty do datové schránky právnické osoby, fyzické osoby podnikající nebo fyzické osoby. Podle zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, může do 30. 6. 2010 poštovní datová zpráva obsahovat pouze faktury a obdobné výzvy k zaplacení. Od 1 . 7. 2010 bude možná komunikace mezi datovými schránkami fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob navzájem bez omezení obsahu datové zprávy.

Způsob úhrady

Cena za poskytnutou službu se hradí měsíčně na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu doručeného buď elektronicky přímo do datové schránky uživatele, nebo v listinné podobě na fakturační adresu uvedenou uživatelem v Objednávce služby. V případě, že žádná zpráva nebyla v průběhu měsíce odeslána, měsíční poplatek za využívání služby není účtován.

Ceník poplatků

Odeslání Poštovní datové zprávy15,04 Kč
Měsíční poplatek za využívání služby
Počet zpráv odeslaných v měsíciCena (bez DPH)/měsíc
1 - 1050 Kč
11 - 5035 Kč
Nad 5020 Kč

Jak službu aktivovat?

Aktivace služby se provádí plně elektronicky na internetových stránkách České pošty v Klientské zóně na adrese www.ceskaposta.cz.

Postup:

  • Objednávka služby je dostupná po přihlášení do Klientské zóny. Zájemce o službu, který ještě není do Klientské zóny zaregistrován, si nejprve musí založit přístupový účet.
  • Po přihlášení do Klientské zóny, výběru elektronické služby "Poštovní datová zpráva" a zadání identifikačního čísla datové schránky žadatele, je tomuto žadateli umožněn vstup do registračního formuláře pro objednání služby.
  • V registračním formuláři musí žadatel vyplnit povinné údaje, po potvrzení registrace je do zvolené datové schránky odeslána datová zpráva obsahující kontrolní PIN kód. PIN kód slouží k dokončení objednávky a aktivaci služby.
  • Doručený PIN kód zadá žadatel do příslušného pole v následujícím aktivačním formuláři. Po výběru způsobu fakturace a kontrole PIN kódu je služba aktivována.

Příjem poštovních datových zpráv

Příjem Poštovní datové zprávy je zdarma. Nejdříve je však zapotřebí aktivovat tuto službu v uživatelském nastavení vlastníka datové schránky.

 
Mgr. Marta Selicharová
tisková mluvčí Česká pošta, s. p.
selicharova.marta@cpost.cz

 

Poštovní datová zpráva

Produktový list (pdf, 344 kB)

Tisk stránky


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky