přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání


Hlavní navigace


Datové schránky mají na přání uživatelů nové funkcionality

3. prosince 2010

Poslední listopadový víkend byl informační systém datových schránek doplněn o další funkce. Česká pošta a Ministerstvo vnitra tak vyšly vstříc požadavkům uživatelů. Nově mohou uživatelé webového portálu Informačního systému datových schránek:

filtrovat a vyhledávat datové zprávy,
vstupovat do znepřístupněné datové schránky,
vytvořit adresář nejčastěji používaných datových schránek,
zobrazit si doručenku i jako příjemci datové zprávy,
nastavit si neomezenou platnost hesla.

Filtrování a vyhledávání datových zpráv

Možnost vyhledání konkrétní datové zprávy ocení především uživatelé s větším počtem přijímaných či odesílaných datových zpráv. Nyní konkrétní datovou zprávu kdykoliv snadno naleznou bez procházení úplného seznamu dodaných, resp. doručených datových zpráv.
Stačí uvést hledaný text a určit sloupec, ve kterém má být uvedený výraz vyhledán. Systém ihned vypíše seznam všech datových zpráv, kde se uvedený výraz (celé slovo) ve zvoleném poli nachází. Vyhledávání lze omezit i na určité časové období, ve kterém byla hledaná datová zpráva přijata či odeslána.

Filtr

Přístup do znepřístupněné datové schránky

Až dosud uživatelé znepřístupněných datových schránek neměli možnost do takové datové schránky vstoupit a seznámit se s obsahem zpráv, které se ve schránce nacházely. Nově takovou možnost mají . Do schránky mohou vstoupit v omezeném režimu (lze pracovat pouze s přehledem dodaných a odeslaných zpráv). a datové zprávy, které se ve schránce nacházejí, může uživatel zobrazit, vytisknout, uložit na disk či například odeslat ke konverzi. Ve znepřístupněné schránce však samozřejmě nemůže například vytvářet a odesílat zprávy nové, nemůže pověřovat další osoby pro vstup do schránky a podobně.

Přístup

Adresář nejčastěji používaných datových schránek

Informační systém datových schránek nyní umožňuje vytvoření seznamu "oblíbených adresátů" datových zpráv. Vedle toho obsahuje i seznam deseti naposledy použitých "adres datových schránek". Obě tyto novinky urychlí přípravu datových zpráv tam, kde je zasíláno omezenému okruhu příjemců nebo pokud se příjemci datových zpráv často opakují.

Adresář

Zobrazení doručenky příjemci datové zprávy

Doručenka datové zprávy je nově zobrazována i v seznamu dodaných zpráv. Dosud byla zobrazována pouze v seznamu odeslaných datových zpráv. Nově jsou tedy doručenky k dispozici i příjemcům datových zpráv.

Nastavení neomezené platnosti hesla

Součástí standardního nastavení datové schránky je požadavek na změnu uživatelského hesla vždy po 90 dnech. Opakovaná změna hesla je doporučována z důvodu zajištění bezpečnosti přístupu k obsahu datové schránky. Nově však může uživatel nastavení požadavku na opakovanou změnu hesla upravit tak, že opakovaná změna hesla již není vyžadována.

Nastavení - heslo

Správcem Informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem systému Česká pošta.

Statistika k 29. listopadu 2010 (od spuštění systému 1. července 2009)

Celkem zpřístupněných datových schránek:

Fyzických osob 17 431
Podnikajících fyzických osob 10 230
Orgánů veřejné moci 7 673
Právnických osob 363 616
CELKEM 398 950

Odeslané datové zprávy:

Fyzické osoby a podnikající fyzické osoby 139 653
Orgánu veřejné moci 18 316 800
Notáře 347 696
Exekutora 7 602 873
Právnické osoby 1 222 362
CELKEM 27 696 384

Průměrná úspěšnost doručení přihlášením je 96,6 %.

Mgr. Marta Selicharová
tisková mluvčí České pošty, s. p.
Telefon: 221 132 122
selicharova.marta@cpost.cz

Mgr. Pavel Novák
Ředitel odboru tisku a PR Ministerstva vnitra
Telefon: 974 832 719
pavel.novak@mvcr.cz

Tisk stránky


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky