přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání


Hlavní navigace


Datové schránky nově poskytují informace o svém vytížení

21. prosince 2010

Do Informačního systému datových schránek byly během uplynulého víkendu přidány další nové funkcionality, které vedou ke zkvalitnění systému. Správci, provozovateli i uživatelům usnadní a zpřehlední práci s datovými zprávami.

Zobrazení zatížení

Jedním z námětů uživatelů bylo zobrazení zatížení systému datových schránek. Informační systém datových schránek nově poskytuje on-line informace o svém vytížení na základě počtu zpracovávaných požadavků a počtu zpráv, čekajících na přidělení časového razítka. Uživatelé si tak mohou ověřit, že v případě, kdy jim datové schránky "pracují pomalu", není problém na straně ISDS. Požadovanou informaci mají k dispozici ihned, aniž by museli kontaktovat infolinku datových schránek.

Zatížení systému

Grafické zobrazení zatížení systému je v datové schránce uživatele umístěno na konci stránky "Nastavení". Výsledné hodnoty jsou zobrazovány na desetibodové stupnici následovně:

nízké zatíženíZatížení systému - nízké
střední zatíženíZatížení systému - střední
vysoké zatíženíZatížení systému - vysoké

I v případě, že systém hlásí vysoké zatížení, je stále plně funkční. Vysoké zatížení při zpracovávání požadavků (zobrazuje se v levém grafu) uživatel pocítí pouze v podobě pomalejších odezev při práci s datovou schránkou. Vysoké zatížení při přidělování časových razítek odesílaným zprávám (zobrazuje se v pravém grafu) se může projevit v prodloužení času dodání datové zprávy příjemci.

O víkendové výluce byl systém obohacen o desítku dalších změn, které sice zůstávají očím uživatelů ISDS skryty, pocítí je však ve zrychlení a zkvalitnění obslužných činností. Tyto úpravy využijí například operátoři infolinky datových schránek při zodpovídání dotazů či pracovníci správce systému při vyřizování žádostí uživatelů ISDS.

Správcem Informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra, provozovatelem systému Česká pošta.

Statistika k 20. prosinci 2010 (od spuštění systému 1. července 2009)

Celkem zpřístupněných datových schránek:

Fyzických osob17 431
Podnikajících fyzických osob10 352
Orgánů veřejné moci7 673
Právnických osob365 406
CELKEM401 012

Odeslané datové zprávy:

Fyzické osoby a podnikající fyzické osoby152 779
Orgánu veřejné moci19 388 998
Notáře378 238
Exekutora8 329 707
Právnické osoby1 335 040
CELKEM29 584 762

Průměrná úspěšnost doručení přihlášením je 96,6 %.

 
Mgr. Marta Selicharová
tisková mluvčí České pošty, s. p.
Telefon: 221 132 122
selicharova.marta@cpost.cz
 
Mgr. Pavel Novák
Ředitel odboru tisku a PR Ministerstva vnitra
Telefon: 974 832 719
pavel.novak@mvcr.cz

Tisk stránky


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky