přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání


Hlavní navigace


Datové schránky v poločase - dva měsíce po startu, dva měsíce před plným provozem

27. srpna 2009

Dne 26. srpna 2009 se pod záštitou Ministerstva vnitra v Hotelu Barceló Praha uskutečnila konference - "Datové schránky v poločase - dva měsíce po startu, dva měsíce před plným provozem", které se za Ministerstvo vnitra zúčastnil náměstek ministra vnitra pro informatiku, legislativu, veřejnou správu a archivnictví Zdeněk Zajíček

1. července 2009 vstoupil v platnost zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.a v souvislosti s tím byl spuštěn Informační systém datových schránek ? převrat v komunikaci státní správy. Cílem dnešní konference bylo poskytnout praktické informace potřebné k zahájení elektronické komunikace prostřednictvím datových schránek a zároveň přinést pohled na aktuální stav v první polovině přechodného období včetně případových studií, institucí a firem, které již úspěšně aktivovaly datové schránky a začaly je používat.

Zdeněk Zajíček v úvodu svého projevu zhodnotil dosavadní projekty eGovernmentu - Czech POINT, KIVS a datové schránky. Dále se věnoval připravovanému systému základních registrů - řídící jednotce celého systému. Tento poslední krok k dokončení projektu eGovernmentu bude zaveden 1. července. 2010 (jedná se o registr osob, registr obyvatel, registr práv a povinností a registr územní identifikace, adres a nemovitostí). "Díky datovým schránkám a základním registrům bude každý vědět, jak se nakládá s jeho osobními údaji. Každý totiž dostane do své datové schránky informaci o tom, kdo, kdy a proč se na jeho údaje díval. Jedná se tedy o nejlepší způsob kontroly," vysvětlil Zdeněk Zajíček, "Dnes existují samostatné evidence, které spolu neumí komunikovat a "trpí" neaktuálností. Díky základním registrům budeme moci údaje sdílet a aktualizovat," doplnil Zajíček.

Konference byla určena pro majitele, jednatele firem; výkonné ředitele; statutární zástupce firem; zástupce státního a veřejného sektoru; odbornou veřejnost i média.

Mezi dalšími vystoupili např. Petr Stiegler, ředitel Sekce rozvoje služeb eGovernmentu České pošty s. p., který prezentoval zkušenosti z prvních týdnů provozu datových schránek, či Václav Koudele z Krajského úřadu Plzeňského kraje, jenž představil případovou studii - "Datová schránka na Krajském úřadě Plzeňského kraje".

Tisk stránky


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky