Zpět

eNeschopenka – co dělat při nefunkčním přihlašování na eportal.cssz.cz přes přístupové rozhraní datových schránek

Příčinou nefunkčního přihlašování na eportal.cssz.cz přes přístupové rozhraní datových schránek může být skutečnost, že uživatel není v systému datových schránek identifikován prostřednictvím Registru obyvatel (dále jen „ztotožněn“).

Po přihlášení na www.mojedatovaschranka.cz je možné si v Nastavení - Osobní údaje zkontrolovat, zda je úspěšně ztotožněn. Pokud tam je uvedeno "Ztotožněn v Registru obyvatel? - Ne", odmítne eportal.cssz.cz přihlášení přes přístupové rozhraní datových schránek.

Pro ztotožnění uživatele datových schránek s Registrem obyvatel je třeba dodržet doporučený postup nápravy v tomto pořadí:

  1. Úpravu údajů v datové schránce provede Oprávněná osoba na klientském portálu datových schránek:

    Požádejte oprávněnou osobu u datové schránky (obvykle jednatel, člen statutárního orgánu), aby váš účet zrušil a založil nový. Pečlivě dbejte na to, aby vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu) byly zadány přesně tak, jak je máte uvedeny na dokladu totožnosti (občanský průkaz, povolení k trvalému pobytu apod.). Přístupové údaje k novému účtu Vám budou zaslány do tří dnů doporučenou zásilkou do vlastních rukou. Po přihlášení s novými údaji si v Nastavení, Osobní údaje zkontrolujte, že je ztotožnění přes Registr obyvatel úspěšně provedeno ("Ztotožněn v Registru obyvatel? - Ano"). Poté by mělo být přihlašování na eportal.cssz.cz přes přístupové rozhraní datových schránek již funkční.
     
  2. Podání žádosti na Ministerstvo vnitra prostřednictvím vaší datové schránky – tuto možnost využijte pouze tehdy, pokud nebylo možné provést změnu předchozím postupem:

    Z datové schránky, u které jste vedeni jako pověřená osoba/administrátor, zašlete písemnou žádost do datové schránky Ministerstva vnitra (6bnaawp), odbor eGovernmentu. Uveďte jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu uživatele přesně tak, jak je máte uvedeny na dokladu totožnosti (občanský průkaz, povolení k trvalému pobytu apod.). Pro upřesnění přidejte i identifikátor datové schránky a případně i IČO společnosti. Žádost bude vyřízena co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě 30-ti dnů.

Omezení:

Postup lze použít pouze pro typ uživatele typu Administrátor nebo Pověřená osoba - uživatel vidí typ uživatele po volbě Nastavení - Uživatel - Schránka. Obě výše popsaná řešení jsou použitelná jen pro fyzické osoby zapsané v Registru obyvatel, tzn. občané ČR, cizinci s trvalým pobytem či azylem a občané EU, kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu. Občané EU, kteří si přejí být zapsáni do Registru obyvatel, mají možnost navštívit úřadovnu Cizinecké policie a požádat o doklad o přechodném pobytu - zároveň budou zapsáni do Registru obyvatel.

Pokud je uživatel jiného typu než Administrátor nebo Pověřená osoba (např. Oprávněná osoba) a je cizinec, po jeho zavedení do Registru obyvatel je třeba, aby zavolal na Infolinku 954 200 200 a vyžádal si ztotožnění svého uživatelského účtu s Registrem obyvatel.