Zpět

Mimořádná vícedenní odstávka systému Czech POINT

Vážení uživatelé datových schránek,

dovolujeme si Vás upozornit na mimořádnou vícedenní odstávku systému Czech POINT v termínu od 25. 10. 20:00 hod. do 29. 10. 2019 6:00 hod. Po tuto dobu nebudou dostupné žádné služby kontaktních míst veřejné správy Czech POINT, a tudíž nebude možné ani podávat žádosti o zřízení nových datových schránek či zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Po tuto dobu rovněž nebude možné pořídit žádný výpis ani využít žádnou jinou službu CzechPOINT zprostředkovanou dálkovým přístupem na Portálu veřejné správy prostřednictvím datové schránky (např. Výpis z rejstříku trestů, Výpis bodového hodnocení řidiče).

Za případné komplikace spojené s dočasným a mimořádným omezením provozu informačního systému Czech POINT se tímto omlouváme.

Děkujeme za pochopení,

Ministerstvo vnitra