Zpět

Odkazy v přílohách datových zpráv mohou být škodlivé. I pro datové zprávy platí: neklikejte na externí odkazy a neotvírejte podezřelé přílohy

Vážení uživatelé,

minulý týden zaznamenaly Ministerstvo vnitra a Česká pošta větší počet potenciálně nebezpečných poštovních datových zpráv s nevyžádanou přílohou. Nejednalo se o napadení systému datových schránek, který je kvalitně zabezpečen, ale o dílčí rozesílání škodlivých zpráv. Byl učiněn rychlý zásah, který okamžitě odesílání těchto zpráv zablokoval. Ministerstvo vnitra a Česká pošta ihned začaly spolupracovat s příslušnými bezpečnostními orgány. Pachatel však nadále pokračuje v rozesílání těchto zpráv, tentokrát k útokům využívá korespondenci s veřejnou správou a rozesílá veřejnoprávní zprávy. I v tomto případě budeme postupovat dle standardních opatření a v souladu s platnou legislativou.

Ministerstvo vnitra zdůrazňuje, že samotná datová zpráva škodlivá není, nebezpečný je pouze URL odkaz v její příloze. Apelujeme tedy na všechny držitele datových schránek, aby postupovali při otevírání svých datových zpráv nanejvýš obezřetně a dodržovali bezpečnostní pravidla, která platí i pro běžnou e-mailovou komunikaci, tedy neotvírali podezřelé přílohy a především neklikali na externí odkazy.

V případě podezření na existenci takovéto zprávy prosím neprodleně informujte e-poradnu datových schránek: Odkaz ZDE.

Aktualizované informace naleznete ZDE.