Zpět

Opětovné zpoplatnění Poštovních datových zpráv

Ukončení nouzového stavu přináší opětovné zpoplatnění Poštovních datových zpráv

V souvislosti s ukončením nouzového stavu v České republice ke dni 17. 5. 2020 budou Poštovní datové zprávy (PDZ) posílané prostřednictvím datových schránek opět zpoplatněny.

Poštovní datové zprávy jsou obdobou doporučeného dopisu, navíc jsou tyto zprávy považovány za doručené již okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky. Lze takto posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty, naopak neslouží pro zasílání nevyžádaného obchodních sdělení. Poštovní datová zpráva plně a spolehlivě nahradí běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo firmami.

Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19  iniciovalo Ministerstvo vnitra kroky k přijetí usnesení vlády ČR č. 275 ze dne 24. března 2020, kterým bylo ustanoveno, že po dobu trvání nouzového stavu nebudou uživatelé datových schránek platit za odesílání Poštovních datových zpráv v rámci soukromoprávních aktivit. Tedy, že nebude provozovateli informačního systému datových schránek – České poště, s.p., náležet odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na skutečnost, že nouzový stav nebyl dále prodloužen, bude účinnost tohoto vládního usnesení ukončena a tím dojde i k pozastavení možnosti zasílat Poštovní datové zprávy zdarma. O této možnosti jste byli informování v rámci systémové datové zprávy, kterou jsme vám zaslali do vašich datových schránek ve dnech 26. a 27. 3. 2020.

Snahou tohoto usnesení bylo nabídnout občanům možnost elektronické komunikace místo zasílání listovních zásilek a osobních návštěv pošt, úřadů a dalších institucí a zabránit tak šíření koronavirové nákazy.

Potřebujete odeslat důležitou smlouvu nebo fakturu? I po skončení nouzového stavu můžete přes datovou schránku komunikovat s právnickými i fyzickými osobami prostřednictvím Poštovní datové zprávy za poplatek stanovený v ceníku České pošty, s.p.. Ušetříte tak cestu na poštu i náklady (ceník PDZ: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/doplnkove-sluzby-k-datovym-schrankam/postovni-datova-zprava).