Zpět

Poštovní datové zprávy pro všechny uživatele datových schránek zdarma

Vzhledem k aktuální mimořádné situaci je doporučováno maximálně využívat možností elektronické komunikace místo zasílání listovních zásilek a osobních návštěv pošt, úřadů a dalších institucí. Pro všechny uživatele datových schránek je proto nově odesílání Poštovních datových zpráv zdarma (od 24. 3. 2020 až do odvolání, minimálně po dobu vyhlášeného nouzového stavu).

Kvůli koronavirové nákaze a nouzovému stavu omezuje zcela pochopitelně své služby také Česká pošta, s.p. (uzavřené vybrané pobočky, zkrácena otevírací doba). Pokud potřebujete poslat doporučený dopis, můžete nyní využít zdarma Poštovní datovou zprávu (PDZ) pro posílání důležité korespondence mezi uživateli datových schránek.

Poštovní datová zpráva tak plně a spolehlivě nahradí běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo firmami. Zaslání Poštovní datové zprávy je zcela rovnocenné odeslání doporučeného dopisu, navíc je tato považována za doručenou již okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky. Lze takto posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, potvrzení nebo certifikáty. Poštovní datová zpráva tak plně a spolehlivě nahradí běžnou písemnou korespondenci mezi občany, podnikateli nebo firmami.

Tato vzájemná komunikace mezi právnickými, podnikajícími fyzickými a fyzickými osobami je ve standardním režimu, na rozdíl od komunikace s orgány veřejné moci, zpoplatněná.

Pro získání možnosti odesílat Poštovní datové zprávy zdarma nemusíte nic dělat. Stávající klienti, kteří mají s Českou poštou uzavřenou smlouvu, neobdrží za zprávy odeslané v období akce fakturu. Uživatelům, kteří Poštovní datové zprávy hradí z kreditu, nebude po odeslání zprávy kredit snížen. Ti uživatelé, kteří nemají uzavřenou smlouvu, ani nemají kredit v datové schránce, mohou Poštovní datové zprávy také odesílat zdarma bez nutnosti jakékoliv aktivace služby. Všem datovým schránkám byl automaticky navýšen kredit o 0,01 Kč, cílem tohoto opatření je, aby všechny schránky měly nenulovou výši kreditu.

Rádi bychom Vás upozornili, že vzhledem ke snaze nasadit tuto úpravu co nejrychleji, některé texty, které uvidíte ve Vaší datové schránce, nemusí odpovídat skutečnosti (cena za odeslání zprávy, informace o vystavení faktury), nicméně garantujeme Vám, že odesílání všech datových zpráv je skutečně zdarma.

Všichni uživatelé datových schránek budou o výše uvedeném rozhodnutí informováni prostřednictvím systémové datové zprávy. Souběžně s ní byla také vydána tisková zpráva na webu Ministerstva vnitra ČR a informace zařazena do novinek na webu České pošty,s.p. a na projektových stránkách datových schránek datoveschranky.info.

Poštovní datová zpráva (PDZ)  https://www.datoveschranky.info/aditivni-sluzby/postovni-datova-zprava

Jak povolit příjem Poštovních datových zpráv (PDZ)

Pokud ještě ve Vaší datové schránce nemáte povolený příjem Poštovních datových zpráv, můžete změnit nastavení vaší datové schránky podle následujícího postupu:

  1. klikněte na Nastavení datové schránky (symbol ozubeného kolečka vpravo nahoře)
  2. rozbalte nabídku Informace o schránce
  3. klikněte na Kredit a doplňkové služby
  4. změňte nastavení na příjem a odesílání Poštovních datových zpráv (označí se zeleným symbolem)

Pozn.: Služby datových schránek slouží k důležité online komunikaci, proto do datových zpráv nepatří nevyžádané obchodní sdělení, marketingové letáky či nabídky potenciálním klientům. Informační systém datových stránek má robustní a zcela bezpečné základy, nicméně je důležité systém nezahltit, využívat jej účelně a ne na korespondenci, která je zbytná.