Zpět

Povolení příjmu Poštovních datových zpráv pro všechny schránky právnických, fyzických a podnikajících fyzických osob

Podle změny ustanovení § 18a odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů bude od 6. února 2022 nastaveno automatické povolení příjmu Poštovních datových zpráv u všech datových schránek právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob.

Držitelé datové schránky fyzické osoby budou mít i nadále možnost si dodávání těchto zpráv znemožnit v nastavení datové schránky, viz https://www.mojedatovaschranka.cz/portal/ISDS/nastaveni/pdz/prijem. Pokud dojde k zakázání dodávání Poštovních datových zpráv, žádná právnická osoba, podnikající fyzická osoba či fyzická osoba nebude moci posílat datové zprávy do této datové schránky.

Zakázáním příjmu Poštovních datových zpráv (tzv. soukromoprávní komunikace) nedojde k znepřístupnění datové schránky ve smyslu § 11 zákona č. 300/2008 Sb. Datová schránka bude i nadále zpřístupněna pro doručování dokumentů orgánů veřejné moci a pro provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci (tzv. veřejnoprávní komunikace).

Držitelé datových schránek právnických a podnikajících fyzických osob nemají od 1.1.2022 možnost zakázat dodávání Poštovních datových zpráv do svých schránek.