Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 5. 3. 2017 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 5. 2. 2017

Textová část Provozního řádu

  • Odstraněn proces žádosti o „povýšení“ datové schránky na OVM.

Technické přílohy

  • Aktualizovány datové typy dbTypes.xsd:
    • přibyl nový typ datové schránky pro statutární auditory (PFO_AUDITOR),
    • o přidány nové typy uživatelů „opatrovník“ (GUARDIAN) a „nucený správce“ (RECEIVER).
  • Aktualizováno několik technických dokumentů, nicméně bez dopadu na XSD / WSDL definice.
  • Z Přílohy 5 (PVS) byly odstraněny již neaktuální ZFO formuláře. Také byly odstraněny soubory s ukázkami standardních SOAP hlaviček, které jsou součástí ukázek v dokumentaci. Dokument sds_ws.doc byl nahrazen souborem PVS_WS_vyhledani_schranek.pdf.
  • Aktuální verze xsd definic je 2.26.

Informace k datovým schránkám auditorů

Legislativní účinnost vzniku datových schránek ze zákona pro auditory je až k 1. 10. 2017, dříve tedy žádná schránka tohoto typu v produkčním prostředí ISDS nevznikne. V testovacím prostředí se pokusíme nějaké založit a dát o nich informaci do diskuze k testovacímu prostředí do pracovního prostoru Teaming.

Informace k novým typům uživatelů

Uživatelé tohoto typu se začnou v ISDS objevovat, jakmile nějaké zapíší soudy do veřejného rejstříku, odkud by měly být automatizovaně přeneseni do Registru osob a následně do ISDS.