Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 10. 9. 2017 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 5.3.2017

Textová část Provozního řádu

 • Změna definice pojmu Orgán veřejné moci, doplněn popis Rejstříku OVM.
 • Doplněn proces aktualizace údajů schránek statutárních auditorů.
 • Odstraněn proces aktualizace schránek notářů a exekutorů.
 • Doplněna možnost samoobslužné výměny autentizačního certifikátu ISVS.

Technické přílohy

 • Aktualizovány datové typy dbTypes.xsd:
  • přidány nové typy datových schránek OVM_PO, OVM_PFO a OVM_FO.
 • Vylepšeno vyhledávání fyzických osob s více jmény (FindDataBox), popsáno v dokumentu WS_ISDS_Vyhledavani_datovych_schranek.
 • Přidána nová WS PDZSendInfo, pomocí které lze zjistit, zda uživatel má možnost odeslat do cílové schránky datovou zprávu typu PDZ.
 • Do dokumentu WS_ISDS_Manipulace_s_datovymi_zpravami byl doplněn algoritmus výpočtu kontrolního znaku v identifikátoru datové schránky.
 • Aktuální verze xsd/wsdl definic je 2.27.

Informace k datovým schránkám auditorů

K 1. říjnu 2017 jsou v ISDS zřízeny datové schránky statutárním auditorům. Jejich datové schránky mají typ PFO_AUDITOR.

Informace novým typům datových schránek OVM

V rámci výluky ISDS ve dnech 9. – 10. září 2017 dochází k hromadné změně typů datových schránek exekutorů a notářů na OVM_PFO. Zároveň budou schránky právnických osob, které byly dosud jen “povýšeny na OVM” převedeny na typ OVM_PO (týká se především nově zřízených OVM – škol). Žádnou datovou schránku typu OVM_FO zatím v systému neočekáváme.

Upozornění na změnu SSL certifikátu ISDS

V informačním systému datových schránek dojde k výměně SSL certifikátu, který zabezpečuje komunikaci s klientskými aplikacemi. Ve veřejném testovacím prostředí ISDS již došlo dne k výměně certifikátu. Nové SSL certifikáty jsou součástí jiného certifikačního řetězce, než který byl doposud používán. Tato změna má dopad na zákazníky, integrátory a vývojáře klientských aplikací, které komunikují s Informačním systémem datových schránek.

Do truststoru klientské aplikace je zapotřebí importovat certifikát nové kořenové certifikační autority „GeoTrust Primary Certification Authority - G3“, aby byl certifikát ISDS nadále považován za důvěryhodný. Tento certifikát stáhnete z následující webové stránky certifikační autority GeoTrust jako soubor
„Geotrust_PCA_G3_Root.pem“: https://www.geotrust.com/resources/root-certificates/index.html

Tato změna se netýká uživatelů, kteří přistupují pouze webovým prohlížečem do webového portálu ISDS.