Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 8.12.2019 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 16.6.2019

Textová část Provozního řádu

  • Povolen přenos šifrovaných příloh formátů DOCX, XLSX, PPTX.
  • Odstraněna možnost podávat žádosti o zřízení schránky emailem s el. podpisem.

Technické přílohy

  • Autentizační služba rozšířena o poskytování nových elementů adDistrict, adCode a aifoTicket.
  • Zpřesnění popisu počítání hashe zprávy a jeho ověřování.
  • Aktuální verze xsd/wsdl definic je bez změny 2.31.