Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 1.3.2020 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 8.12.2019

Textová část Provozního řádu

  • Přidány online varianty žádostí o zřízení / zpřístupnění / znepřístupnění datové schránky a vydání přístupových údajů. Online žádosti lze zadávat po přihlášení eObčankou v prostředí Klientského portálu ISDS.

Technické přílohy

V rozhraní webových služeb autentizační brány došlo k následujícím změnám:

  • V definičním souboru SetConcept.wsdl a SetConcept.xsd byla doplněna chybějící služba GetPDZInfo.
  • Přibyla nová veřejná služba heartBeat, popsaná v definičním souboru Nas.wsdl. Služba slouží k ověření, že brána pro Autentizační službu ISDS je funkční, funkční v omezeném režimu nebo zcela nefunkční. Službu mohou používat aplikace, které implementovaly Autentizační službu ISDS, k ověření, že služba funguje, a to zejména v době odstávek ISDS, kdy bude reálně nastávat, že Autentizační služba bude už funkční, i když ISDS samotné (tj. portál a webové služby pro manipulaci s datovými zprávami) nikoliv. Popis nové služby je uveden v příručce OdesilaciBranaAutentizacniSluzba_ISDS.pdf.
  • Rozhraní webových služeb pro manipulaci s datovými zprávami a schránkami zůstává beze změny.