Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 3. 5. 2020 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 1. 3. 2020

Textová část Provozního řádu

  • Možnosti přihlašování rozšířeny o všechny prostředky pro el. identifikaci cestou NIA od úrovně důvěry „značná“ výše. Totéž se vztahuje na online zřizování datových schránek a další obslužné akce, jako je znepřístupnění, opětovné zpřístupnění a vydání přístupových údajů.

Technické přílohy

V rozhraní webových služeb došlo k následujícím změnám:

  • Byla aktualizována dokumentace k Odesílací bráně a Autentizační službě. Jedná se primárně o drobné úpravy plus zavedení nové verze wsdl, přičemž původní verze zůstává z důvodu zpětné kompatibility stále v provozu.
  • Rozhraní webových služeb pro manipulaci s datovými zprávami a schránkami zůstává beze změny.