Zpět

Provozní řád ISDS

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 7. 6. 2020 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 3. 5. 2020

Textová část Provozního řádu

  • Využití Autentizační služby je nyní dostupné každému subjektu typu OVM bez nutnosti žádat správce ISDS o schválení registrace. Ta je nyní samoobslužná v prostředí Klientského portálu ISDS.
  • Změna pravidel doručování přístupových údajů – nyní se držitelům datové schránky fyzické osoby doručují do datové schránky namísto listovní zásilkou.

Technické přílohy

V rozhraní webových služeb autentizační brány došlo k následujícím změnám:

  • Aktualizován dokument OdesilaciBranaAutentizacniSluzba_ISDS.pdf.
  • Rozhraní webových služeb pro manipulaci s datovými zprávami a schránkami zůstává beze změny.