Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 6.12.2020 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 7.6.2020

Textová část Provozního řádu

  • Postup žádosti o zřízení další datové schránky OVM byl změněn.

Technické přílohy

  • Rozhraní webových služeb pro manipulaci s datovými zprávami a schránkami zůstává beze změny.
  • Byly aktualizovány dokumenty
    • WS_vyhledavani_datovych_schranek.pdf,
    • WS_manipulace_s_datovymi_zpravami.pdf.
  • V doručence datové zprávy přibyla nová událost E6 „Zpráva byla doručena fikcí, změna stavu na 5, ale po celou dobu 10 dnů od dodání po doručení fikcí nebyl ve schránce žádný uživatel, který by si mohl zprávu přečíst.“ Přínosem této změny je nová informace pro odesílatele zprávy, který se tak může dozvědět, že jím odeslaná zpráva sice byla formálně doručena fikcí, ale reálně si jí příjemce nejen nepřečetl, ale ani nemohl přečíst, protože ve schránce příjemce aktuálně nebyl žádný uživatelský účet s právem přístupu ke zprávě.