Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 7.3.2021 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 6.12.2020

Textová část Provozního řádu

 • Doplněny schránky znalců, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. Tyto nové typy schránek se do produkčního prostředí ISDS dostanou v průběhu května, kdy dojde k hromadnému zřízení řádově deseti tisíc schránek dle evidence Ministerstva spravedlnosti na základě údajů vedených v Registru osob.

Technické přílohy

 • Číselník datových schránek byl rozšířen o Nové typy schránek PFO_ZNALEC a PFO_TLUMOCNIK
 • Max. délka hesla byla prodloužena na 64 znaků
 • S ohledem na výše uvedené změny byly aktualizovány dokumenty:
  • WS_manipulace_s_datovymi_zpravami.pdf
  • WS_vyhledavani_datovych_schranek.pdf
  • WS_souvisejici_s_pristupem_do_ISDS.pdf
  • WS_sprava_datovych_schranek.pdf
  • OdesilaciBranaAutentizacniSluzba_ISDS.pdf
 • Platí nová verze 2.32 XSD a WSDL definic.