Zpět

Snížení ceny Poštovních datových zpráv a změna obchodních podmínek pro poskytování služeb Poštovní datová zpráva a Datový trezor

Vážení uživatelé datových schránek,

rádi bychom Vás tímto informovali, že s účinností od 1. 4. 2021 dochází ke změně obchodních podmínek pro poskytování služby Datový trezor a obchodních podmínek pro poskytování služby Poštovní datová zpráva. Novinkou, kterou jistě oceníte, je výrazné snížení ceny Poštovních datových zpráv, tedy vzájemné komunikace občanů, živnostníků a firem prostřednictvím datových schránek. Za jednu zprávu nyní zaplatíte pouze 5 Kč včetně DPH. Nové znění obchodních podmínek i ceníku je uveřejněno na našich internetových stránkách http://www.ceskaposta.cz, nebo na výše uvedených hypertextových odkazech.

Dále upozorňujeme uživatele datových schránek, že změny obchodních podmínek se týkají pouze těch uživatelů, kteří využívají některou z doplňkových služeb datových schránek (komerční produkty České pošty, s.p.). Pro ostatní uživatele datových schránek se nic nemění.

Mezi nejvýznamnější provedené změny patří:

  • Snížení jednotkové ceny za odeslání Poštovních datových zpráv (dále PDZ) na 5 Kč včetně DPH.

  • Smluvní variantu (úhradu na fakturu) služby PDZ budou moci využívat výhradně subjekty s IČO, pro fyzické osoby bude určeno využívání kreditní varianty služby PDZ.

  • Fyzickým nepodnikajícím osobám bude služba PDZ ve smluvní variantě ke dni 31. 3. 2021 deaktivována. Tím se nemění možnost využívat službu PDZ i nadále v kreditní variantě, pouze za předpokladu, že má uživatel datových schránek dostatečnou výši kreditu.

  • Uživatelům datových schránek, kteří neuhradí fakturu za služby PDZ v řádném termínu, bude služba deaktivována.

  • Kredit u datové schránky zůstane v platnosti po celou dobu využívání datové schránky.

  • Úprava ustanovení související se zpracováním osobních údajů (GDPR).

V případě, že se změnami obchodních podmínek nesouhlasíte, máte možnost vypovědět smlouvu nejpozději jeden den před datem účinnosti nového znění obchodních podmínek. V opačném případě platí, že se změnou souhlasíte.

Děkujeme, že využíváte našich služeb a věříme, že nám zachováte svou věrnost.

Česká pošta, s.p.