Zpět

Výpis bodového hodnocení řidiče

Fyzické osoby vlastnící datovou schránku mají nyní novou možnost získat zdarma výpis bodového hodnocení řidiče. Nová služba je dostupná na Portálu veřejné správy a je elektronickou obdobou výpisu, který je možné za poplatek získat v papírové podobě na kterémkoliv kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. 

Výpis bodového hodnocení je poskytován přímo z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Pro jeho získání stačí vyplnit jednoduchý dotazník. 

Žádost o neveřejný výpis údajů Centrálního registru řidičů může touto cestou podat pouze držitel datové schránky fyzické osoby. Identifikace žadatele proběhne na základě zadání přihlašovacích údajů k datové schránce. Povinnou náležitostí žádosti je dále číslo řidičského průkazu. Dokument poté dorazí přímo do datové schránky žadatele.