Poštovní datová zpráva

Co je Poštovní datová zpráva?

Poštovní datová zpráva je elektronická obdoba doporučeného dopisu. Je ideální, když chcete rychle odeslat důležitou korespondenci a zároveň mít možnost právně prokázat řádné odeslání i doručení dokumentu, jako jsou například smlouvy, upomínky nebo faktury.

Zatímco standardní datové zprávy slouží jen pro komunikaci s orgány veřejné moci, tedy zjednodušeně úřady, poštovní datové zprávy si mohou vzájemně posílat:

 • Právnické osoby
 • Podnikající fyzické osoby (OSVČ)
 • Občané

Proč a kdy posílat Poštovní datové zprávy?

Poštovní datovou zprávu můžete posílat odkudkoliv a kdykoliv, stačí vám počítač a internetové připojení. Můžete tak posílat například faktury, upomínky, smlouvy, objednávky, různé certifikáty a potvrzení, zkrátka to, u čeho chcete prokázat, že jste dokument poslali řádně a včas. Poštovní datová zpráva je:

 • výhodnější než doporučené psaní díky nižším cenám
 • důvěryhodnější než e-mail díky prokazatelnosti a garanci doručení
 • bezpečnější než e-mail díky zabezpečenému systému datových schránek
 • pohodlnější než dopis díky korespondenci bez obálek, známek a tisku dopisů.

Jak aktivovat příjem Poštovních datových zpráv

Příjem poštovních datových zpráv je zcela ZDARMA. Aktivujte si jej jednoduše v nastavení datové schránky.

Získejte možnost přijímat korespondenci od vašich obchodních partnerů, dodavatelů nebo zákazníků kdykoliv a kdekoliv.

Náhled datové schránky

Jak aktivovat odesílání Poštovních datových zpráv?

Poštovní datové zprávy můžete odesílat na základě smlouvy nebo bez závazků s využitím kreditního systému. Odesílání vás vyjde levněji než doporučená zásilka. 

Odesílání Poštovních datových zpráv na smlouvu

Pokud jste registrovaným uživatelem PoštyOnline, přihlašte se ke svému účtu a vyberte službu "Poštovní datová zpráva". Po zadání identifikačního čísla datové schránky vyplňte registrační formulář pro objednání služby. Po vyplnění povinných údajů vám odešleme do vaší datové schránky datovou zprávu s kontrolním PIN kódem. PIN kód slouží k dokončení objednávky a aktivaci služby.Doručený PIN kód zadejte do příslušného pole v aktivačním formuláři. Po výběru způsobu fakturace a kontrole PIN kódu vám aktivujeme odeslání Poštovních datových zpráv na smlouvu.

Pokud nejste registrovaným uživatelem PoštyOnline a ani nemáte v úmyslu se registrovat, máte možnost aktivovat službu Poštovní datová zpráva i jako nepřihlášený uživatel. Službu aktivujte zde, postup aktivace je obdobný jako v případě přihlášeného uživatele PoštyOnline.

Odesílání Poštovních datových zpráv za kredit

Pokud si přejete zasílání Poštovních datových zpráv jen vyzkoušet, nebo posíláte Poštovní datové zprávy jen občas, nabijte si kredit v datové schránce. Získáte tak možnost posílat Poštovní datové zprávy do všech schránek, které mají aktivovány příjem Poštovních datových zpráv. 

Upozornění: V případě, že máte aktivní obě formy Poštovní datové zprávy, zvolíte si před odesláním každé jednotlivé Poštovní datové zprávy, zda má být Poštovní datová zpráva hrazena jako fakturovaná nebo jako kreditní.

Způsob úhrady a ceník

U odesílání Poštovních datových zpráv na smlouvu se provádí fakturace jedenkrát měsíčně. Daňový doklad vám zašleme buď elektronicky do datové schránky. Pokud v daném měsíci nepošlete žádnou Poštovní datovou zprávu, fakturace se neprovádí a vy nic neplatíte.

U odesílání Poštovních datových zpráv za kredit je částka odečtena z kreditu ihned po odeslání zprávy. 

Služba Cena bez DPH Cena s DPH
Odesílání jedné Poštovní datové zprávy 12,40 Kč 15,00 Kč
Odpovědní datová zpráva 12,40 Kč 15,00 Kč
Dotovaná datová zpráva 12,40 Kč 15,00 Kč

 

Odpovědní a dotované datové zprávy

Odpovědní datová zpráva

 • Poskytněte vašim partnerům možnost odpovědět na vaši Poštovní datovou zprávu bez jakýchkoliv nákladů na jejich straně.
 • Jedná se o obdobu odpovědní listovní zásilky. Na Odpovědní datovou zprávu může příjemce odpovědět zdarma, zprávu hradí odesílatel původní zprávy.
 • Možnost odeslání odpovědi zdarma je časově ohraničena na 90 dnů od dodání do datové schránky příjemce. Pokud příjemce do 90 dnů neodpoví, odesílatel původní zprávy odpověď nehradí.

Dotovaná datová zpráva

 • Pokud odesíláte Poštovní datové zprávy na smlouvu, můžete hradit odesílání zpráv i z jiných datových schránek.
 • Zadejte jednu nebo více datových schránek, za kterou mají být hrazeny všechny Poštovní datové zprávy odeslané z dotované datové schránky. Aktivaci služby můžete provést v nastavení datové schránky.
 • Pro dotovanou datovou schránku je možné nastavit datum platnosti dotování (expirace služby) a max. počet dotovaných Poštovních datových zpráv (PDZ).
 • Dle § 18a zákona 300/2008 Sb. je vlastník dotující datové schránky povinen předložit poskytovateli písemný souhlas osoby, jejíž datovou schránku bude dotovat. Podpis osoby v písemném souhlasu musí být úředně ověřen. Souhlas je možné doručit buď v listinné podobě na adresu uvedenou v níže uvedeném vzoru souhlasu, nebo elektronicky do datové schránky České pošty (písemný souhlas musí být převeden do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů).

Kde získat další informace?

Můžete zavolat na naši infolinku 954 200 200 a naši operátoři vám rádi poradí.

Dokumenty ke stažení

Obchodní podmínky pro poskytování služby Poštovní datová zpráva

Souhlas oprávněné osoby

Převzetí platby za odeslané PDZ

Postup uplatnění reklamace

Reklamační list - Poštovní datová zpráva

Levnější komunikace s firmami