Využití virtuální obálky

Vyzvednutí přístupových údajů s využitím virtuální obálky

Při podávání žádosti o zřízení datové schránky a při podávání žádosti o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT (KMVS) je možné, nechat si vydat přístupové údaje prostřednictvím tzv. virtuální obálky místo standardního zaslání dopisu s přístupovými údaji do vlastních rukou adresáta.

Tato funkcionalita se týká elektronického doručování přístupových údajů. U žádostí o zřízení datové schránky ji lze využít pro Oprávněné osoby datové schránky fyzické osoby a podnikající fyzické osoby, u žádostí o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových lze využít pro všechny uživatele datových schránek.Výjimku představují držitelé schránek fyzických osob, kterým je primárně doručováno v elektronické podobě datovou zprávou.

Forma zaslání virtuální obálkou se použije u žádosti podané na KMVS, která je bezproblémově přijata ze strany ISDS a je zadána e-mailová adresa žadatele. Elektronické doručení je vyloučeno v případě, kdy je žádost z jakéhokoliv důvodu předána do správního řízení ministerstvu vnitra - v takovém případě jsou přístupové údaje vždy doručovány formou poštovní zásilky do vlastních rukou adresáta (např. pokud žadatel předkládá k žádosti nějaký listinný dokument).

 • Po podání žádosti na KMVS je na e-mailovou adresu žadatele zaslán tzv. aktivační link
 • Po kliknutí na aktivační link se žadateli zobrazí stránka aktivačního portálu
 • Z "Potvrzení žádosti o zřízení datové schránky", příp. z "Potvrzení oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových" (žadatel dostává na KMVS) přepíše údaj o ID virtuální obálky a ID datové schránky
Ukázka Aktivační portál
 • Po kliknutí na tlačítko "Zobrazit přístupové údaje" systém vypíše kompletní přístupové údaje, nezbytné pro přihlášení do datové schránky, včetně hesla.

Žadatel má max. 5 pokusů na zadání správného ID virtuální obálky, jinak je aktivační link zablokován a musí znovu požádat na kontaktním místě o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových.

Aktivační email je na zadanou adresu odeslán neprodleně po vyřízení žádosti na KMVS. Pokud jej žadatel neobdržel, může si na této adrese  vygenerovat nový aktivační email.

Ukázka aktivační link

Zaslání přístupových údajů tímto způsobem se přitom nepovažuje za doručení ve smyslu §10, odst. 2, zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění. Nově zřízená datová schránka je v tom je v tomto případě zpřístupněna až okamžikem, kdy se uživatel poprvé skutečně přihlásil.

Žadatelům, kterým z technických důvodů nepřišel email s aktivačním linkem do jejich emailové schránky, nabízí Czech POINT v rámci Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových možnost si nechat doručit email s aktivačním linkem na emailovou adresu znovu.

Reklamace procesu vydání PU prostřednictvím Aktivačního Portálu

 • Žadatel na kontaktním místě reklamuje nepřijetí aktivačního linku na email zadaný při žádosti o zřízení DS nebo o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových.
 • Obsluha kontaktního místa stáhne formulář pro vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů. Do formuláře zadá emailovou adresu, kterou žadatel uvedl při zneplatnění přístupových údajů a vydání nových a číslo žádosti ISDS.
 • Dostane informace:
  • emailovou adresu, která byla zadána při podání žádosti;
  • informaci o tom, zda bylo přistoupeno na aktivační link;
  • informaci o tom, zda byl aktivační link zablokován;
  • informaci o tom, zda byly již přístupové údaje na základě této čísla žádosti vydány.
 • Na základě těchto informací formulář vyhodnotí oprávněnost reklamace a v případě nepřistoupení na aktivační link dovolí obsluze kontaktního místa nechat opětovně doručit aktivační link na email, který byl v původní žádosti.

Opětovné zpřístupnění aktivačního linku lze učinit také přes stránky Aktivačního portálu, a to na https://www.czechpoint.cz/aktivacniportal/, kde je žadatel vyzván k zadání čísla jednacího ISDS a emailové adresy, která byla zadána v žádosti o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. V případě, že se shodují oba údaje a přístupové údaje nebyly vyzvednuty, je email odeslán.