Typy datových schránek

Způsob, resp. proces zřízení datové schránky se liší podle typu subjektu, pro který má být datová schránka zřízena. Typ subjektu určuje, zda se jedná o datovou schránku zřizovanou ze zákona, tedy automaticky, nebo o datovou schránku zřizovanou na žádost. V následující tabulce uvádíme přehled typů datových schránek s rozlišení, zda se jedná o datové schránky ze zákona nebo na žádost.

Datové schránky ze zákona

Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Orgán veřejné moci 1) OVM (10)
Fyzická osoba, která je v roli OVM OVM_FO (14)
Podnikající fyzická osoba, která je v roli OVM OVM_PFO (15)
Právnická osoba v roli OVM OVM_PO (16)
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku 2) PO (20)
Podnikající fyzická osoba - advokát PFO_ADVOK (31)
Podnikající fyzická osoba - daňový poradce PFO_DANPOR (32)
Podnikající fyzická osoba - insolvenční správce PFO_INSSPR (33)
Podnikající fyzická osoba - statutární auditor (OSVČ nebo zaměstnanec) PFO_AUDITOR (34)
Podnikající fyzická osoba – znalec PFO_ZNALEC (35)
Podnikající fyzická osoba – soudní překladatel nebo tlumočník PFO_TLUMOCNIK (36)

Datové schránky na žádost

Typ subjektu Typ datové schránky v ISDS
Fyzická osoba 3) FO (40)
Podnikající fyzická osoba 4) PFO (30)
Právnická osoba - na žádost 5) PO_REQ (22)
Schránka OVM zřízená na žádost OVM_REQ (13)

1) Státní orgány, územní samosprávné celky, státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízených zákonem.

2) Obchodní společnosti a družstva.

3) Datovou schránku fyzické osoby lze na žádost zřídit jak českým občanům, tak i cizincům.

4) Datovou schránku podnikající fyzické osoby lze na žádost zřídit jak subjektům registrovaným v ČR, tak i zahraničním podnikajícím fyzickým osobám.

5) Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, tedy např. spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, církve, honební společnosti a také zahraniční právnické osoby neregistrované v ČR.