Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Co dělat při ztrátě či zapomenutí přístupových údajů?

Ztratili jste či zapomněli přístupové údaje ke svému účtu v datové schránce? Situace má dvě možná řešení. Jste-li držitelem některého z prostředků pro elektronickou identifikaci, jako je eObčanka, bankovní identita, Mobilní klíč atd., můžete se do datové schránky přihlásit pomocí služby Identita občana.

Do datové schránky se tedy můžete přihlásit úplně stejně, jako do svého internetového bankovnictví (pokud je Vaše banka již připojena do Identita občana). Nabídka prostředků pro elektronickou identifikaci je průběžně rozšiřována. Podrobnější informace naleznete na těchto stránkách:

V případě, že máte podezření, že by se k vašim přístupovým údajům typu jméno/heslo mohla dostat neoprávněná osoba, doporučujeme si změnit heslo v nastavení datové schránky. Dále máte v nastavení účtu možnost zablokovat přihlašování jménem/heslem a nadále používat jen službu Identita občana.

Pokud pro Vás není online varianta schůdná, zajděte na kterékoli kontaktní místo Czech POINT a požádejte o zneplatnění původních přístupových údajů a vystavení nových. Na kontaktním místě Czech POINT je vystavení nových přístupových údajů bezplatné. 

Žádáte-li o zneplatnění vlastních přístupových údajů a zadáte svou emailovou adresu, je žádost obvykle vyřízena hned na místě a nové přístupové údaje obdržíte v podobě tzv. virtuální obálky.

K podání žádosti o zneplatnění můžete zmocnit jinou fyzickou osobu. Nevýhodou tohoto postupu je, že předložená plná moc je vždy převedena do elektronické podoby a žádost odeslána k posouzení na Ministerstvo vnitra. Ke zneplatnění údajů tedy v tomto případě nedojde hned. Nové přístupové údaje jsou v tomto případě vždy odesílány poštou na uvedenou kontaktní adresu, případně do datové schránky držitele.