Zřízení datové schránky ze zákona

Pro všechny typy subjektů, kterým se zřizuje datová schránka ze zákona (viz článek Typy datových schránek), platí obecně, že datovou schránku zřídí Ministerstvo vnitra bezodkladně poté, co se z příslušné evidence dozví o vzniku nového subjektu. Tyto subjekty tedy nemusí a dokonce ani nemohou o zřízení datové schránky žádat – taková žádost je v zásadě bezpředmětná. Po zřízení datové schránky jsou vygenerovány přístupové údaje a následně předány poštovní přepravě. Oprávněná osoba tedy obdrží zásilku s přístupovými údaji obvykle během tří až pěti pracovních dnů. Podrobnosti o tom, jak jsou doručovány přístupové údaje, naleznete v článku Doručování přístupových údajů.

V případě, že ke zřízení datové schránky nedošlo nebo nebyly Oprávněným osobám doručeny přístupové údaje, doporučujeme kontaktovat Infolinku datových schránek, kde je možné situaci prověřit a případně předat k řešení Ministerstvu vnitra.

Jak založit datovou schránku