Přihlašování certifikátem

Před tím, než se budete moci ke své datové schránce přihlásit pomocí certifikátu, který lze zakoupit na pobočkách České pošty se službou Czech POINT, je třeba provést instalaci vydaného certifikátu a jeho registraci do systému.

Zřízení rozšířeného přihlašování certifikátem do datové schránky

  • Zvolte Nastavení, Možnosti přihlášení.
  • Přihlášení certifikátem.
  • Zvolte Aktivovat.
  • Postupujte dle pokynů – po volbě Registrace certifikátu vyberte váš komerční certifikát, který máte dostupný ve vašem systému (buď přímo instalovaný ve vašem počítači, nebo uložený na tokenu nebo čipové kartě), zvolte OK, na vyžádání zadejte vaše přístupové heslo do datové schránky a potvrďte tlačítkem Registrace certifikátu.

Po takto provedené registraci certifikátu bude nadále pro váš přístup do datové schránky vyžadováno přihlašování s použitím certifikátu. Na přihlašovací stránce webového portálu ISDS musíte tedy vždy jako první kliknout na záložku Přihlášení certifikátem, vybrat systémem nabízený komerční certifikát pro přihlášení a až následně zadat vaše přístupové jméno a heslo.

Pokud budete chtít přejít zpět k přihlašování bez certifikátu (např. až bude končit platnost vašeho certifikátu a budete potřebovat zaregistrovat nový certifikát), provedete odregistrování vašeho uživatelského certifikátu v části Nastavení, Možnosti přihlášení, Přihlášení certifikátem.