Přihlašování přes Identitu občana

Do datové schránky lze též vstoupit pomocí Identity občana prostřednictvím identifikačních prostředků se značnou nebo vysokou úrovní záruky (mírou zabezpečení), jako je např. eObčanka, bankovní identita, Mobilní klíč atd.

Do datové schránky se tedy můžete přihlásit úplně stejně, jako do svého internetového bankovnictví (pokud je Vaše banka již připojena do Identity občana).

Jste-li držitelem některého z těchto identifikačních prostředků, můžete si pohodlně online:

 • zřídit datovou schránku fyzické osoby či podnikající fyzické osoby,
 • zpřístupnit / znepřístupnit datovou schránku,
 • zneplatnit přístupové údaje, nechat si vydat nové na obrazovku,
 • přistoupit do datové schránky, číst zprávy, posílat zprávy atd.

Nabídka prostředků pro elektronickou identifikaci je průběžně rozšiřována. Podrobnější informace naleznete na těchto stránkách:

Jak si může cizinec, občan EU, zprovoznit přihlašování přes Národní bod (NIA)

Cizinec, který nemá v ČR trvalý pobyt,  obvykle není zapsán v registru obyvatel ČR (ROB) a nemůže tudíž používat přihlašování přes Národní bod (Identita občana, NIA) do systému datových schránek, ani k dalším webovým portálům veřejné správy (eportal.cssz.cz, daňový portál, …).

Pro cizince, kteří jsou občany Evropské unie (EU), ale existuje možnost, jak si zprovoznit přihlašování přes Identitu občana do systému datových schránek i k webovým portálům veřejné správy.

Základní podmínkou je, že musí být zapsáni do ROB. K tomu je potřeba nejprve na příslušném pracovišti odboru azylové a  migrační politiky Ministerstva vnitra (dále jen „OAMP“) zažádat o Potvrzení o přechodném pobytu občana EU (dále jen „Potvrzení“). Seznam pracovišť je uveden zde.

Po vydání Potvrzení bude občan EU zaveden do ROB, což mu umožní zřídit profil v Identitě občana a po připojení některého z povolených identifikačních prostředků i přihlašování k webovým portálům veřejné správy.

Pro umožnění přihlašování Identitou občana i k datové schránce je nutné, aby účet uživatele byl tzv. „ztotožněn“ v ROB  

Postupy pro ztotožnění uživatele ISDS v ROB

Po přihlášení do klientského portálu lze zjistit:

 • Typ uživatele- ve volbě Nastavení/Informace o schránce/Uživatel a schránka

 • jestli je uživatel ztotožněn v Registru obyvatel (ROB) - ve volbě Nastavení/Informace o schránce/Osobní údaje

Pokud uživatel ISDS není ztotožněn, nemá funkční přihlašování přes Identitu občana do systému datových schránek.

Ztotožnění uživatele ISDS v ROB lze dosáhnout různými způsoby pro různé typy datových schránek a jejich uživatelů:

Cizinec (zavedený v ROB) je neztotožněným držitelem schránky FO

Pro ztotožnění je potřeba:

 • Pokud je vlastníkem schránky (uživatelem typu Oprávněná osoba), zavolat na Infolinku a požádat o ztotožnění na Registr obyvatel v ISDS

Cizinec (zavedený v ROB) je neztotožněným uživatelem typu Oprávněná osoba u jiného typu schránky (PFO, PO, OVM), subjekt je zapsán v ROS.

Pro ztotožnění je potřeba:

 • Obrátit se na příslušného registrátora (editora), podle toho, o jaký typ subjektu  se jedná (PFO obvykle na živnostenský odbor, PO na rejstříkový soud, znalec na Ministerstvo spravedlnosti, atp.) a požádat o opravu zápisu strukturovaně a přesně podle dokladu, který byl použit v pro ROB. Tím by mělo dojít k propojení osoby se záznamem v ROB a změnou zápisu v ROS.
 • Po provedení opravy údajů u příslušného editora a jejich přenesení do ROS budou údaje do následujícího dne automaticky přeneseny i do Informačního systému datových schránek, dojde k ztotožnění příslušného uživatele a tím i k umožnění jeho přihlašování přes Identitu občana.

Cizinec (zavedený v ROB) je uživatelem typu Oprávněná osoba u jiného typu schránky (PFO, PO, OVM), subjekt není zapsán v ROS.

Pro ztotožnění je potřeba:

 • zavolat na Infolinku a požádat o ztotožnění na Registr obyvatel v ISDS.

Občan ČR nebo cizinec (zavedený v ROB) je neztotožněným uživatelem typu Pověřená osoba nebo Administrátor (pro všechny typy schránek).

 1. Může se v klientském portálu ISDS do ztotožnit sám v Nastavení > Uživatelé, potřebuje k tomu jen číslo dokladu totožnosti, zapsaného v ROB.
 2. Nebo požádejte oprávněnou osobu u datové schránky (obvykle jednatel, člen statutárního orgánu, vlastník datové schránky), aby váš účet zrušil a založil nový. Pečlivě dbejte na to, aby vaše osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu) byly zadány přesně tak, jak je máte uvedeny na dokladu totožnosti (občanský průkaz, povolení k trvalému pobytu, Potvrzení o přechodném pobytu apod.). Přístupové údaje k novému účtu Vám budou zaslány do tří dnů doporučenou zásilkou do vlastních rukou. Po přihlášení s novými údaji si v Nastavení, Osobní údaje zkontrolujte, že je ztotožnění přes Registr obyvatel úspěšně provedeno ("Ztotožněn v Registru obyvatel? - Ano").