SMS autentizace

Tato služba umožňuje bezpečnější přihlašování do datové schránky na základě kódů zasílaných pomocí SMS zpráv. Přihlašování probíhá pomocí Jména, hesla + kódu z SMS zprávy. Použití této autentizační metody nevyžaduje na straně uživatele žádné specializované zařízení, a proto se jedná o široce dostupnou autentizační metodu. Nehrozí odcizení zasílaného kódu ani v případě chyby v zabezpečení použitého komunikačního zařízení (např. počítače připojeného na internet) na rozdíl od jiných metod autentizace.

Nejčastější dotazy

Hlavním rozdílem je, že Vaše přihlašování do datové schránky je mnohem bezpečnější. Po aktivaci přihlašování certifikátem probíhá přihlášení přihlašovacím jménem, heslem + certifikátem. Po aktivaci služby SMS autentizace probíhá přihlášení přihlašovacím jménem, heslem + kódem, který získáte z SMS zprávy.

Hlavním rozdílem je možnost využití SMS autentizační metody na jakémkliv počítači. Certifikátem je možné se přihlašovat pouze na počítači nebo mobilním zařízení, kde je certifikát nainstalován.

Hlavním rozdílem je možnost využití SMS autentizační metody na jakémkliv počítači. Certifikátem je možné se přihlašovat pouze na počítači nebo mobilním zařízení, kde je certifikát nainstalován.

Autentizační i autorizační kód je jednorázový. Jakmile je jednou použit nebude již nikdy znovu akceptován. Proto nehrozí zneužití tohoto kódu ani v případě, že by byl následně odcizen. Z tohoto důvodu má kód časově omezenou platnost.

Chyba se zobrazuje při zadání chybných přihlašovacích údajů (uživatelského jména nebo hesla). Dalším možným důvodem zobrazení chyby je, že se přihlašujete jiným způsobem, než jste si aktivovali, tzn. např. máte aktivováno zabezpečení SMS kódem a snažíte se přihlásit pomocí bezpečnostního klíče. V případě, že neznáte své přihlašovací údaje, je třeba si kontaktním místě CzechPOINT zažádat o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových.

Z bezpečnostních důvodů je ke ztrátě mobilního telefonu přistupováno stejně, jako ke ztrátě přihlašovacích údajů (přihlašovacího jména a hesla), tzn. pokud nejste schopni přijmout SMS na zadaném mobilním čísle, je třeba si zažádat o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. Tuto žádost je možné podat na jakémkoliv kontaktním místě CzechPOINT.