Zpět

Nový SSL certifikát produkčního prostředí ISDS

Upozornění pro integrátory a vývojáře klientských aplikací – nová kořenová certifikační autorita

V informačním systému datových schránek dojde k výměně SSL certifikátu, který zabezpečuje komunikaci s klientskými aplikacemi. Ve veřejném testovacím prostředí ISDS došlo k výměně certifikátu již 14.4.2018. Termín výměny v produkčním prostředí ISDS je zatím stanoven na 15.7.2018.

Nové SSL certifikáty jsou součástí jiného certifikačního řetězce, než který byl doposud používán. Tato změna má dopad na zákazníky, integrátory a vývojáře klientských aplikací, které komunikují s Informačním systémem datových schránek. Do truststoru klientské aplikace je zapotřebí importovat certifikát nové kořenové certifikační autority „DigiCert Global Root G2“, aby byl certifikát ISDS nadále považován za důvěryhodný. Tento certifikát stáhnete z následující webové stránky certifikační autority DigiCert jako soubor „DigiCertGlobalRootG2.crt“:

https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm

Uvedená změna nemá dopad na uživatele, kteří přistupují pouze webovým prohlížečem do klientského portálu ISDS.