Zpět

Plánovaná výluka prostředí Veřejného testu – 9. 7. 2020

Dne 9. 7. 2020 v době od 9:00 do 11:00 hodin proběhne plánovaná výluka prostředí Veřejného testu.

Během této výluky prostředí Veřejného testu bude provedeno nasazení nového certifikátu czebox.cz a certifikátu mezilehlé CA (intermediate CA).

Původní podřízená certifikační autorita (tzv. intermediate CA) "GeoTrust TLS RSA CA G1" bude nahrazena autoritou "GeoTrust EV RSA CA G2". Kořenová CA se nemění.

K výměně certifikátů dojde dne 9. 7. 2020 v testovacím prostředí a dne 10. 7. 2020 v produkčním prostředí ISDS.

Po výměně certifikátů bude ISDS poskytovat při navazování HTTPS spojení nový doménový certifikát i novou podřízenou CA.

Uživatelé webového portálu ISDS nebudou touto změnou nijak ovlivněni a budou se moci úspěšně přihlásit do portálu.

Aplikace třetích stran je třeba zkontrolovat, případně do jejich truststore importovat nový certifikát(y).

Více informací o výměně podřízených certifikačních autorit DigiCert můžete nalézt na stránce https://knowledge.digicert.com/alerts/DigiCert-ICA-Replacement