Zpět

Provozní řád

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 4.11.2018 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 2.9.2018

Textová část Provozního řádu

  • Aktualizace názvů souborů.
  • Doplněna možnost příjmu 50 MB datových zpráv.
  • Doplněno vysvětlení k verzování služeb.
  • Zpřesněn postup aktivace Autentizační služby.

Technické přílohy

  • Sloučení starých (2.28) a nových (2.30) verzí do jediného wsdl.
  • Jediný namespace /v20.
  • Dokumentovány již jen nové verze služeb - příručky od verze 2.64; staré služby jsou popsány v příručkách do verze 2.63 (Provozní řád k odstávce září 2018).
  • Aktuální verze xsd/wsdl definic je 2.31.