Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 2. 1. 2018 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 10. 9. 2017

Textová část Provozního řádu

  • Provedeny jazykové a formální korekce.
  • Vypuštěny části vztahující se k Portálu veřejné správy.
  • Doplněn textový popis služeb Seznamu držitelů datových schránek.

Technické přílohy

  • Aktualizována dokumentace Seznamu držitelů datových schránek.
  • Došlo ke změně v číslování příloh v souvislosti s vypuštěním dokumentace PVS.
  • Aktuální verze xsd/wsdl definic je 2.27.