Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 16.6.2019 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 20.1.2019

Textová část Provozního řádu

  • Přidána autentizace Mobilním klíčem.

Technické přílohy

  • Formát JSON přidán mezi povolené formáty příloh datových zpráv.
  • Zákaz editace referenčních údajů ztotožněných uživatelů.
  • Zpřesnění popisu fulltextového vyhledávání.
  • Aktualizace logotypu ISDS.
  • Aktuální verze xsd/wsdl definic je bez změny 2.31.