Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 2.9.2018 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 2.1.2018

Textová část Provozního řádu

 • Aktualizace některých URL odkazů.
 • Vypuštěny neaktuální kryptografické standardy.
 • Změněn popis uchovávání zpráv – umožněno mazání po 3 letech.
 • Přidána služba GetDataBoxUsers2.
 • Zkrácen interval aktualizace Seznamu datových schránek.
 • Aktualizováno tel. číslo na infolinku.

Technické přílohy

 • Zpřesnění formulací u CAdES podpisů – Manipulace se zprávami, kap. 2.4.2,
 • Popis mazání zpráv po 3 letech – Manipulace se zprávami, kap. 1.7,
 • dbTypes.xsd - přidány definice pro službu GetDataBoxUsers2, odstraněny služby Activate, SetEffectiveOVM, ClearEffectiveOVM
 • db_manipulations.wsdl - přidána služba GetDataBoxUsers2, odstraněny služby Activate, SetEffectiveOVM, ClearEffectiveOVM
 • Aktuální verze xsd/wsdl definic je 2.28.