Zpět

Zvýšení max. velikosti datových zpráv

K 1. listopadu 2018 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, která mj. za určitých okolností umožňuje přenos datových zpráv o max. velikosti až 50 MB. Vzhledem k množícím se dotazům, které se v této souvislosti objevují, zveřejňujeme následující stručné shrnutí, co předmětná novela vyhlášky ve skutečnosti přináší.

Záměrem správce ISDS je umožnit příjem větších datových zpráv těm orgánům veřejné moci (OVM), pro jejichž agendy není stávající max. velikost 20 MB dostačující. Změna vyhlášky je formulována tak, aby navýšení velikosti zprávy nemělo žádný dopad na stávající uživatele již zřízených datových schránek.

Pokud tedy orgán veřejné moci aktuálně necítí potřebu zřídit si novou aditivní schránku, která až následně umožní příjem až 50 MB zpráv, není pak rozhodně nutné kvůli změně vyhlášky podnikat konkrétních akcí, např. upravovat spisové služby či další související aplikace apod.

Základní pravidla:

  • Přijímat až 50 MB datové zprávy mohou jen nově zřízené další (aditivní) datové schránky OVM.
  • Odesílat až 50 MB datové zprávy do schránek, které mají příjem umožněn, je možné z jakékoli datové schránky.
  • Zájemce z řad OVM, který by rád využil možnost příjmu DZ o vyšší velikosti, může požádat o zřízení nové aditivní datové schránky (ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), v platném znění, za použití příslušného formuláře. Je zodpovědností žadatele, aby na své straně zajistil schopnost větší datové zprávy přijmout a zpracovat.
  • V ISDS se prozatím nebude zobrazovat žádný příznak, který by odesílateli sdělil, jakou max. velikost může při odeslání použít. Příjem větších zpráv se zpočátku bude týkat jen malého počtu konkrétních schránek, jejichž držitelé o této skutečnosti své klienty informují vlastními komunikačními kanály.
  • Držitelé schránek, kteří cítí potřebu odesílat datové zprávy o velikosti až 50 MB do konkrétních datových schránek, které takové zprávy dovolí přijímat, mohou pro odeslání použít klientský portál datových schránek nebo aplikační rozhraní ISDS. Při pokusu odeslat velkou datovou zprávu do schránky, která její příjem neumožňuje, dojde k chybě a zpráva nebude přijata k odeslání.