Logo Datové schránky.info

Datové schránky.info

Bezpečnost

Bezpečnostní upozornění pro uživatele datových schránek

1. Ověřte si pravost webového serveru datových schránek

Pokud přistupujete k datové schránce prostřednictvím klientského portálu ISDS na webové adrese https://www.mojedatovaschranka.czvždy si ještě před vložením svých přístupových údajů ověřte především to, zda nejste na falešné webové stránce, která se snaží vaše přístupové údaje podvodem vylákat. (více zde)

2. Přihlašujte se správně a bezpečně

Informační systém datových schránek podporuje několik přístupových metod. Při prvním přihlášení uživatel vždy používá kombinaci uživatelského jména a hesla. Následně může tuto metodu změnit na jinou, a to na:

  • komerční přístupový certifikát;
  • jednorázová hesla přes prémiové SMS;
  • jednorázové bezpečnostní kódy.

Přihlašování uživatelským jménem a heslem není tou nejbezpečnější, univerzálně doporučovanou metodou. Přesto je obecně nejfrekventovanější. Hlavním rizikem je závislost utajení uživatelského jména a odolnosti hesla na chování uživatelů. (více zde)

3. Cizí počítače používejte velmi obezřetně

Při práci s datovou schránkou z cizího počítače buďte velmi opatrní. Podobně, jako byste byli opatrní např. při práci se svým internetovým bankovnictvím.

Pamatujte na to, že odpovídáte za všechny právní úkony, které jsou vaším jménem z vašeho účtu v ISDS vykonány, a to včetně důsledků (i možných škod) vzniklých vám či třetím stranám, které by následně v dobré víře v jejich platnost případně rozhodovaly nebo konaly. (více zde)

4. I při sdílení počítače lze s ISDS pracovat bezpečně

Počítač, který je používán pro práci s datovou schránkou, nemusí mít nutně jen jediného uživatele. Může být navzájem různými uživateli bezpečně sdílen. Na rozdíl od způsobu, jakým jsme výše definovali pojem “cizí počítač”, v tomto případě rozumíme pojmu “sdílený počítač” tak, že se jedná o počítač, v jehož operačním systému má uživatel zřízen svůj vlastní uživatelský účet a ten má plně pod svojí kontrolou.

V případě sdíleného počítače uživatelé sdílejí jeden a tentýž operační systém, nikdy však nesdílejí své účty v jeho operačním systému. Pokud by uživatelé sdíleli uživatelský účet, ze kterého by se mimo jiné přihlašovali do ISDS, pak by bylo vhodné aplikovat pravidla pro práci z cizího počítače. (více zde)

5. Opatrně na veřejné sítě, nejsou to vaše sítě

Jste-li k internetu připojeni prostřednictvím veřejné bezdrátové sítě, vězte, že veškerá vaše komunikace by za určitých okolností mohla být odposlechnuta nebo by váš počítač mohl být napaden i jinak. Zatímco parametry své podnikové či domácí sítě můžete kontrolovat (nebo se můžete spoléhat na to, že je kontrolují specialisté), pro veřejnou bezdrátovou síť to jednoduše neplatí. Proto se na bezpečnost veřejné sítě raději nespoléhejte. (více zde)

6. Dbejte na obecné zásady bezpečnosti

Existují mnohá pravidla pro bezpečnou práci s počítačem. Nelze je zde všechna vyjmenovávat, spíše jen pokládáme za vhodné připomenout ta, která mají podstatný vliv na vytvoření obecných podmínek pro bezpečné užívání aplikací v internetu:

  • Aktualizujte svůj bezpečnostní software a operační systém
  • Používejte kvalitní antivirovou ochranu
  • Používejte obousměrný osobní firewall
  • Nepracujte a nesurfujte pod účtem administrátora
  • Zálohujte svá důležitá data
  • Instalujte a užívejte pouze legální software z prověřených zdrojů

Podrobnější informace k bezpečnostním zásadám naleznete zde.