Odkazy v přílohách datových zpráv mohou být škodlivé. I pro datové zprávy platí: neklikejte na externí odkazy a neotvírejte podezřelé přílohy

Aktualizováno 17. 5. 2020

V posledních dnech zaznamenaly Ministerstvo vnitra a Česká pošta větší počet potenciálně nebezpečných poštovních datových zpráv s nevyžádanou přílohou. Samotná datová zpráva škodlivá není, obsahuje však nebezpečný URL odkaz v její příloze, který se aktivuje jejím otevřením. Nejedná se tak o napadení systému datových schránek, který je kvalitně zabezpečen, ale o dílčí rozesílání škodlivých zpráv.

Z tohoto důvodu doporučujeme všem držitelům datových schránek, aby neotevírali podezřelé přílohy ve svých schránkách a v případě podezření na existenci takovéto zprávy neprodleně informovali správce systému datových schránek, tedy Ministerstvo vnitra.

Konkrétně se jedná o zprávy, které mají v předmětu uvedeno:

„DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ"
„KRIZOVÁ SITUACE"
„KATEŘINA KRISTELOVÁ - ŠOKUJÍCÍ PORNOVIDEO - 18+"
„UPOZORNĚNÍ OBČANŮM"
„KVALITA PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE - B2B CENY“
„D Ů L E Ž I T É“

Rádi bychom vám připomněli, že i u datových zpráv platí bezpečnostní pravidla pro bezpečnou komunikaci: neklikat na podezřelé externí odkazy a neotvírat podezřelé přílohy.

V případě, že jste zaznamenali infekci koncových stanic, tak prosím neprodleně informujte e-poradnu datových schránek: Odkaz ZDE.