Datové schránky jako součást eGovernmentu

Datové schránky představují jeden ze základních stavebních bloků českého eGovernmentu. V grafickém znázornění jeho koncepce pomocí panáčka eGONa, jsou zobrazeny jako oběhová soustava, protože skrze ně proudí datové zprávy, obsahující podání a další písemnosti. eGONovým srdcem je pak Informační systém datových schránek, který zajišťuje oběh datových zpráv.

Více informací o koncepci moderního, přátelského a efektivního úřadu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.


Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky