Daňové přiznání

Prostřednictvím své datové schránky můžete komunikovat s finančním úřadem. Z webu Daňového portálu ( http://www.daneelektronicky.cz) si buď stáhnete potřebné elektronické formuláře, nebo se přímo na Daňový portál přihlásíte pomocí přihlašovacích údajů, které Vám byly vydány k datové schránce, a podáte:

Přístupovými údaji do Informačního systému datových schránek se můžete také přihlásit do Daňové informační schránky.

Upozornění:
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, ve svém ustanovení § 72 odst. 4, kterým se komunikace s finančními úřady řídí, spojil s vlastnictvím zpřístupněné datové schránky v určitých případech (např. podání daňových přiznání ) povinnost elektronické komunikace (nikoliv ovšem výhradně datovou schránkou) se správci daně.

Podání daňového přiznání