Ostatní

Prostřednictvím datové schránky můžete:

  • Obdržet informaci o blížícím se konci platnosti pravidelné technické prohlídky vozidla
  • Zažádat o rodičovský příspěvek
  • obdržet informaci o vašem přestupku na silnici

Přímo z vaší datové schránky můžete:

  • odeslat PDF dokument nebo celou datovou zprávu k autorizované konverzi prostřednictvím Úschovny. Dokument pro konverzi si následně může vyzvednout operátor na libovolném kontaktním místě Czech POINT, pokud mu předložíte Potvrzení o vložení dokumentu do úschovny. Bližší informace naleznete na webových stránkách České pošty – „ Autorizovaná konverze dokumentů“, nebo na webových stránkách „ Czech POINT“.
  • ověřit si dokument před konverzí – bezplatná služba „ Ověření dokumentu před konverzí” spolehlivě vyhodnotí, zda je možné konverzi realizovat. 

Upozornění na vypršení STK