Zdravotní pojištění

Prostřednictvím datové schránky můžete bezplatně

  • obdržet od své zdravotní pojišťovny vyúčtování záloh zdravotního pojištění za OSVČ
  • zaslat své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích
  • obdržet od své zdravotní pojišťovny přehled plateb a penále

Zdravotní pojišťovny