Informační systém datových schránek

Dne 1. 7. 2009 byl spuštěn Informační systém datových schránek (ISDS), a to na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Informační systém datových schránek je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.

Informační systém datových schránek se dále řídí vyhláškou č.194/2009 Sb. a Provozním řádem (pdf, 571kB)

Pokud chcete vstoupit do datové schránky pomocí webového portálu datových schránek, přepište do adresního řádku svého webového prohlížeče adresu https://www.mojedatovaschranka.cz 

Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky