Seznam poskytovatelů internetových služeb

Seznam poskytovatelů internetových služeb, kteří využívají přístupové rozhraní dle § 14a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění.

Název služby Komfortní datová schránka
Poskytovatel Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha, IČ 00001350, id datové schránky 8qvdk3s.
Popis služby Služba umožňuje přístup do datové schránky z prostředí elektronického bankovnictví pro komfortní práci a správu datových zpráv s neomezeným archívem.

Integrovaný operační program Integrovaný operační program Ministerstvo vnitra České republiky