Výhody datových schránek

Výhodou je, že:

  • Ušetříte na poštovném! Zřízení i používání datové schránky je pro komunikaci s úřady zdarma.
  • Nejste omezeni úřední dobou úřadu ani otvírací dobou a vzdáleností od pošty. Můžete komunikovat s úřady přes internet z domova nebo z jakéhokoli místa na světě.
  • Elektronická komunikace je rychlejší než tradiční postupy. Zpráva odeslaná úřadu se považuje za doručenou již v okamžiku dodání do datové schránky orgánu veřejné moci – tedy prakticky hned, kdy jí odešlete.

Další výhody:

  • Většinu úředních písemností obdržíte do datové schránky. Výjimku představují dokumenty, které technicky nelze zasílat datovou zprávou nebo případy, kdy konkrétní právní předpis vyžaduje jiný způsob doručení.
  • Datové zprávy nabízí lepší důkazní prostředky, protože odeslanou zprávu si můžete uložit a kdykoli prokázat, co jste přesně úřadu poslali. Oproti tomu z podacího lístku (k doporučené zásilce) nevyčtete, co bylo obsahem dopisu.
  • Vaše záležitosti můžete snadno svěřit jiné osobě, které důvěřujete. Pověřené osoby mohou mít též přístup k Vám dodaným datovým zprávám a mohou za Vás i zprávy posílat. Vám i tak zůstává možnost kontroly, protože jak doručené, tak i odeslané zprávy zůstávají ve schránce po dobu 90-ti dnů.
  • S přístupovými údaji k datové schránce se můžete přihlásit do informačních systémů sociální i finanční správy. Tam naleznete důležité údaje o stavu svých účtů důchodového a sociálního pojištění, daňových povinností atd. A samozřejmě můžete pomocí datové schránky i podávat všechna povinná přiznání. Viz https://eportal.cssz.cz/www.daneelektronicky.cz
  • Výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů získáte zdarma do své datové schránky, zatímco za jejich papírové vyhotovení byste jinak museli platit nemalé poplatky. Více viz CzechPOINT@home.
  • Pokud si povolíte příjem Poštovních datových zpráv (PDZ), mohou Vám do datové schránky zasílat písemnosti i soukromoprávní subjekty, jako jsou například banky, pojišťovny, dodavatelé energií apod.
  • Poštovní datové zprávy můžete také soukromoprávním subjektům (fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby) ze své datové schránky posílat. Pozn.: tato možnost je zpoplatněná, viz stránky o PDZ.

Výhody datových schránek