Prohlášení o přístupnosti

Ministerstvo vnitra se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.datoveschranky.info.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

Na některých webových stránkách je publikován obsah, který je čerpán z externích zdrojů. Jedná se o stránky Klientský portál ISDS, Czech POINT, Seznam datových schránek a případně další stránky. Obsah na těchto stránkách je závislý na poskytování údajů z externích zdrojů dat. V případě nedostupnosti těchto zdrojů nemusí být na těchto stránkách zobrazen kompletní obsah.

Další formáty

Na webových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, CSV,  PDF, FO, ZFO a ZIP a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.

PDF – formát dokumentů, který lze otevřít ve volně dostupné aplikaci Adobe Reader nebo jiném alternativním prohlížeči PDF souborů

FO, ZFO – formát elektronických formulářů, který lze otevřít ve volně dostupné aplikaci Software602 Form Filler

DOC, DOCX – formát dokumentů, který lze otevřít v aplikaci Microsoft Word nebo volně dostupné aplikaci OpenOffice Writer

ZIP – komprimovaný archiv souborů, který lze otevřít např. ve volně dostupné aplikaci 7Zip nebo jiném alternativním (de)komprimačním programu

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17. 12. 2020 metodou vlastního posouzení těchto webových stránek (společností Česká pošta, s.p.). Pro vypracování tohoto prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu..

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail info@cpost.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp