Logo Datové schránky.info

Datové schránky.info

Prohlášení o přístupnosti

Stránky splňují zásady přístupnosti uvedené v Pravidlech tvorby přístupných stránek, která jsou součástí prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb. ze dne 7. února 2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. března 2008.

Webové stránky byly navrženy a realizovány tak, aby zohledňovaly potřeby hendikepovaných uživatelů. Stránky jim umožňují seznámit se s veškerým textovým obsahem i využívat funkční prvky.

Stránky jsou také v souladu s důležitými pravidly metodik Blind Friendly Web a WCAG 2.0.

 Formáty dokumentů ke stažení

Některé informace jsou dostupné v jiné podobě než jako webové stránky, jedná se zejména o tyto formáty:

PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader.

MS Office – např. formáty .doc, .docx, .xls, .xlsx, apod. Tyto formáty lze zobrazit a editovat ve většině běžně používaných textových editorech.

ZFO - pro tento formát je volně ke stažení (pro OS Windows) Form Filler Software602

Kontakt na správce webu

Máte-li s přístupností webu nějaké potíže, můžete se obrátit na technického správce serveru prostřednictvím adresy info@cpost.cz.