Logo Datové schránky.info

Datové schránky.info

Informace o webu

Cookies

Aby tento web správně pracoval, umísťujeme v jistých momentech do vašeho počítače malé textové soubory zvané cookies. Dělá to tak většina webových stránek.

Co jsou cookies?

Cookie je malý textový soubor, který je při vaší návštěvě našeho webového portálu ukládán do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Umožňuje to portálu pamatovat si po jistou dobu vaše akce a preference (jako např. přihlášení, nastavení jazyka, velikost fontu nebo preferované rozlišení monitoru), takže tyto údaje nemusíte stále znovu sdělovat, kdykoliv se vrátíte zpět nebo když přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Jak se cookies používají?

Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Ukládání cookies na vašem počítači nám usnadňuje personifikovat nebo zlepšit Vaši zkušenost s našimi stránkami při příští návštěvě.

Seznam cookies podléhajících souhlasu

Na našich stránkách standardně používáme níže uvedené cookies pro komunikaci s analytickým nástrojem Google Analytics. Bližší informace o způsobu zpracování dat naleznete na stránkách Požadavky zásad pro inzertní funkce Google Analytics a Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

_ga: používáno pro rozlišení uživatele, doba exspirace 2 roky, poskytuje podklady pro analýzy, není nezbytná pro používání webu, cookie třetí strany

_gat: se používá k omezení počtu požadavků na stránkách s vysokou návštěvností, doba exspirace 10 minut, poskytuje podklady pro analýzy, není nezbytná pro používání webu, cookie třetí strany

Povolení těchto cookies není bezpodmínečně nutné, aby webový portál fungoval, ale cookies ovlivňují chování webových stránek a jejich povolení vám poskytne lepší uživatelskou zkušenost při prohlížení stránek. Cookies můžete blokovat nebo smazat, ale pokud tak učiníte, může se stát, že některé vlastnosti těchto webových stránek se změní a stránky se nebudou chovat tak, jak bylo zamýšleno.

Informace obsažené v cookies nebo vztahující se ke cookies jsou automaticky anonymizovány, tzn. neumožňují vás identifikovat jako osobu.

Jak spravovat cookies?

Většinu webových prohlížečů lze nastavit tak, aby soubory cookies byly plošně či výběrově odmítány. Nicméně, pokud tak učiníte, může se stát, že práce se stránkami bude nepohodlná nebo budete muset své preference při každé návštěvě stránek znovu sdělovat.

Námi ukládané soubory cookies můžete ve svém počítači dle svého přání spravovat, resp. mazat.

Na našem webovém portálu můžete ukládání cookies snadno povolit nebo odmítnout.

Jak lze souhlas s cookies odvolat/zrušit.

Souhlas lze odvolat kliknutím na tento odkaz.

Prohlášení o přístupnosti

Stránky splňují zásady přístupnosti uvedené v Pravidlech tvorby přístupných stránek, která jsou součástí prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb. ze dne 7. února 2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. března 2008.

Webové stránky byly navrženy a realizovány tak, aby zohledňovaly potřeby hendikepovaných uživatelů. Stránky jim umožňují seznámit se s veškerým textovým obsahem i využívat funkční prvky.

Stránky jsou také v souladu s důležitými pravidly metodik Blind Friendly Web a WCAG 2.0.

 Formáty dokumentů ke stažení

Některé informace jsou dostupné v jiné podobě než jako webové stránky, jedná se zejména o tyto formáty:

PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader.

MS Office – např. formáty .doc, .docx, .xls, .xlsx, apod. Tyto formáty lze zobrazit a editovat ve většině běžně používaných textových editorech.

ZFO - pro tento formát je volně ke stažení (pro OS Windows) Form Filler Software602

Kontakt na správce webu

Máte-li s přístupností webu nějaké potíže, můžete se obrátit na technického správce serveru prostřednictvím adresy info@cpost.cz.