Zpět

Autentizační služba a odesílací brána

Informační systém datových schránek disponuje inovovanou funkcionalitou, která dokáže prokazatelným způsobem identifikovat a autentizovat uživatele, kteří přistupují na webové portály orgánů veřejné moci.

Díky tomuto autentizačnímu mechanizmu založenému na přístupových údajích vydaných uživateli datové schránky – Autentizační bráně – je možné bez nutnosti dodatečných investic, bez starosti o údržbu a podporu uživatelů realizovat mnohem více online služeb, a to zejména v oblasti poskytování údajů o přihlášené osobě a doplnění dat do elektronických formulářů. Využití této funkcionality tak vede k naplňování základních principů úplného elektronického podání.

Autentizační brána umožňuje:

Prokazatelně identifikovat uživatele

Výsledkem úspěšné autentizace je sada identifikačních údajů uživatele včetně identifikátoru datové schránky, role a oprávnění uživatele ve vztahu k dané datové schránce a též údaj o tom, zda tento uživatel je ztotožněn vůči Registru osob a jeho osobní údaje jsou zcela aktuální.

Získat referenční údaje držitele datové schránky ze Základních registrů

Prostřednictvím identifikátoru datové schránky je možné získat potřebné dodatečné údaje o držiteli datové schránky z Registru obyvatel nebo Registru osob. Využití referenčních údajů je podmíněno napojením Vaší aplikace na Informační systém základních registrů.

Odesílací brána

Novinkou mezi poskytovanými službami je též možnost na základě úspěšné autentizace odesílat datové zprávy bez nutnosti dalšího přihlašování uživatele. Tato funkcionalita umožní odeslání datové zprávy, která může být sestavena přímo na Vašem portálu, směrem od autentizovaného uživatele k vybranému adresátovi

na dokumenty nebo data, která uživatel jako fyzická osoba takto odešle v roli oprávněné osoby ze své datové schránky, se podle zákona hledí, jako by byly osobně podepsané

K čemu je to dobré?

  • umožněte vyplnění elektronického formuláře přímo na Vašem webu
  • nabídněte předvyplnění některých dat ve formuláři přímo držiteli datové schránky „na míru“
  • zajistěte odeslání formuláře datovou schránkou na několik málo kliknutí
  • získejte strukturovaná a strojově zpracovatelná data z těchto formulářů

Použití autentizační služby a odesílací brány Informačního systému datových schránek je bezplatné a nároky na jeho implementaci jsou minimální. Rozhodně jsou nepoměrně nižší než budování vlastních autentizačních mechanizmů, jejich údržba a podpora uživatelů (zneplatnění, vydání nových údajů apod.) kteří tuto autentizaci využívají.

Rozšiřte jednoduchou cestou řady uživatelů Vašeho portálu využitím autentizace přístupovými údaji k datové schránce!

Technický popis je součástí přílohy 7 provozního řádu. Provozní řád naleznete zde:

https://www.datoveschranky.info/dulezite-informace/provozni-rad-isds

Registraci služby můžete provést zde:

http://portal.gov.cz/portal/ovm/publikujici/6bnaawp/agendy/11380.html

V případě nejasností se obraťte na infolinku 954 200 200.