Zpět

Informace k Registru smluv

Vážení uživatelé,

Registr smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, NENÍ součástí Portálu veřejné správy.

Webové stránky Registru smluv naleznete od 1. 7. 2016 na adrese https://smlouvy.gov.cz , včetně návodů, jak do něj publikovat.

Původní rejstřík, kam bylo možné v rámci Portálu veřejné správy zveřejňovat na dobrovolné bázi smlouvy, objednávky a finanční plnění, byl přejmenován na "Zveřejněné smlouvy" a k datu 1. 7. 2016 končí příjem nových záznamů. Dosud zveřejněné záznamy zůstanou veřejnosti dostupné na původním místě.

 

Infolinka datových schránek (tel. 954 200 200) nemá v kompetenci odpovídat na dotazy týkající se Registru smluv!!!
Bližší informace k Registru smluv naleznete na stránce: www.mvcr.cz/registrsmluv
V případě nejasností můžete využít email: registrsmluv(a)mvcr.cz