Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 5. 2. 2017 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 11. 9. 2016

Textová část Provozního řádu

  • Doplněna WS PDZSendInfo.

Technické přílohy

  • Aktualizováno několik technických dokumentů, nicméně bez dopadu na XSD / WSDL definice.
  • Aktuální verze xsd definic je stále 2.25.