Zpět

Provozní řád ISDS

Ministerstvo vnitra ČR, z titulu správce informačního systému datových schránek, vydalo aktualizované znění Provozního řádu ISDS, platné ode dne 7. 2. 2016 do odvolání.

Výčet změn oproti verzi k 1. 1. 2016

Textová část Provozního řádu

  • Doplněn popis nové služby „Odesílací brána ISDS“
  • Rozšířen popis služby „Autentizační služba PVS“

Technické přílohy

  • Aktualizován dokument WS_ISDS_Manipulace_s_datovymi_zpravami.pdf
  • Aktualizován dokument WS_ISDS_Manipulace_s_datovymi_zpravami.pdf
  • Aktuální verze xsd definic je 2.23.