Zpět

Upozornění pro integrátory a vývojáře klientských aplikací – nová kořenová certifikační autorita

V informačním systému datových schránek dojde k výměně SSL certifikátu, který zabezpečuje komunikaci s klientskými aplikacemi.

Ve veřejném testovacím prostředí ISDS došlo dne 5.9.2017 22:05  k výměně certifikátu.

Nové SSL certifikáty jsou součástí jiného certifikačního řetězce, než který byl doposud používán. Tato změna má dopad na zákazníky, integrátory a vývojáře klientských aplikací, které komunikují s Informačním systémem datových schránek.

Do truststoru klientské aplikace je zapotřebí importovat certifikát nové kořenové certifikační autority „GeoTrust Primary Certification Authority - G3“, aby byl certifikát ISDS nadále považován za důvěryhodný. Tento certifikát stáhnete z následující webové stránky certifikační autority GeoTrust jako soubor „Geotrust_PCA_G3_Root.pem“:

https://www.geotrust.com/resources/root-certificates/index.html

Tato změna se netýká uživatelů, kteří přistupují pouze webovým prohlížečem do webového portálu ISDS.